Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

 

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten.
Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor de Tweede Kamer berekend dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het CPB adviseerde de verbreding uit te stellen en te kijken naar andere oplossingen. Met andere oplossingen redden we Amelisweerd en kiezen wij voor een gezonde toekomst voor de Utrechtse regio.

Investeer de 1.200 miljoen in duurzame oplossingen voor de toekomst
Zowel in de stad als in de regio Utrecht is het hard nodig verder te gaan met het verbeteren en versterken van fiets- en openbaar vervoergebruik. Nieuwe tramlijnen, een beter netwerk met meer capaciteit voor het openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en meer fietsenstallingen: een beter en prettiger alternatief voor autogebruik. Meer veiligheid, minder ruimtegebruik, minder lawaai en minder luchtvervuiling. De afname van autoverkeer maakt de verbreding overbodig.

Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

 

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Campagnenieuws Bescherm het bos

De campagne ging flitsend van start met bij de aftrap meteen al een flink aantal adopties. En sindsdien hebben we niet stil gezeten. Een overzicht.

KRU in de media

Media-aandacht voor plannen uitbreiding bomenkap Rijkswaterstaat en achtergrondverhalen

Jos Kloppenborg te gast bij UVandaag

Maandag 25 juni was Jos Kloppenborg te gast in het RTV Utrecht programma UVandaag om een reactie te geven op de op de aankondiging van Rijkswaterstaat dat er nog meer natuur opgeofferd gaat worden.

Rijkswaterstaat wil duizenden bomen en struiken extra kappen

Wij vragen ons af wat het betekent voor de leefbaarheid als alle groenstroken gekapt worden.

Hoezo compensatie?

Bestuurders en politici zeggen te gemakkelijk dat bomen en natuur wel gecompenseerd gaan worden, maar ze zouden eens moeten kijken hoe dat in de praktijk ingevuld wordt.

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Kom in actie

sluit je aan
en doe mee!

Lees meer...

Het nieuwe verhaal over mobiliteit

Het nieuwe verhaal over mobiliteit In een videoblog zet expert Arie Bleijenberg zijn visie op de...

Stad én regio Utrecht: ontwikkel een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid

Oplossingen voor duurzame mobiliteit Stad én regio Utrecht: ontwikkel een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid.

Wil je je actief inzetten in de strijd tegen de verbreding?