Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten.
Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor de Tweede Kamer berekend dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het CPB adviseerde de verbreding uit te stellen en te kijken naar andere oplossingen. Met andere oplossingen redden we Amelisweerd en kiezen wij voor een gezonde toekomst voor de Utrechtse regio.

Investeer de 1.200 miljoen in duurzame oplossingen voor de toekomst
Zowel in de stad als in de regio Utrecht is het hard nodig verder te gaan met het verbeteren en versterken van fiets- en openbaar vervoergebruik. Nieuwe tramlijnen, een beter netwerk met meer capaciteit voor het openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en meer fietsenstallingen: een beter en prettiger alternatief voor autogebruik. Meer veiligheid, minder ruimtegebruik, minder lawaai en minder luchtvervuiling. De afname van autoverkeer maakt de verbreding overbodig.

Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

 

Luchtvervuiling

de <strong>nadelige effecten</strong> voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: <strong>6 tot 8 jaar</strong>

Lees meer...

Bijeenkomsten Kerngroep Ring Utrecht

Bijeenkomsten Kerngroep Ring Utrecht Rijkswaterstaat moet nog veel meer bomen (28 hectare oftewel meer dan...

Gevolgen extra bomenkap voor Lunetten op RTV Utrecht

Gevolgen extra bomenkap voor Lunetten op Radio M/RTV Utrecht RTV Utrecht kwam naar Lunetten om te horen...

Stikstof uitstoot en schade voor het milieu

Stikstof uitstoot en schade voor het milieu De verbreding van de A27/A12 schaadt niet alleen Amelisweerd....

Kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren

Persbericht 3 september 2018 Kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren Vandaag, 3 september...

Campagnenieuws Bescherm het bos

De campagne ging flitsend van start met bij de aftrap meteen al een flink aantal adopties. En sindsdien hebben we niet stil gezeten. Een overzicht.

Alternatieven

<b>ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid</b>

Lees meer...

Kom in actie

<strong>sluit je aan
</strong><strong>en doe mee!</strong>

Lees meer...

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht? File top 50 De Ring Utrecht staat in de file top 50, maar het...

Het nieuwe verhaal over mobiliteit

Het nieuwe verhaal over mobiliteit In een videoblog zet expert Arie Bleijenberg zijn visie op de...

Wil je je actief inzetten in de strijd tegen de verbreding?