Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten.
Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor de Tweede Kamer berekend dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het CPB adviseerde de verbreding uit te stellen en te kijken naar andere oplossingen. Met andere oplossingen redden we Amelisweerd en kiezen wij voor een gezonde toekomst voor de Utrechtse regio.

Investeer de 1.200 miljoen in duurzame oplossingen voor de toekomst
Zowel in de stad als in de regio Utrecht is het hard nodig verder te gaan met het verbeteren en versterken van fiets- en openbaar vervoergebruik. Nieuwe tramlijnen, een beter netwerk met meer capaciteit voor het openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en meer fietsenstallingen: een beter en prettiger alternatief voor autogebruik. Meer veiligheid, minder ruimtegebruik, minder lawaai en minder luchtvervuiling. De afname van autoverkeer maakt de verbreding overbodig.

Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

 

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Poëziekaarten van Het Utrechtse Stadsdichtersgilde

Het stadsdichtersgilde mengt zich nadrukkelijk in de campagne tegen de verbreding van de A27. Vijf gildedichters én de gildemeester hebben elk speciaal voor DAG WEG DAG een gedicht geschreven.

Geslaagd protest DAG WEG DAG

Zondag 4 november 2018 vond de DAG WEG DAG plaats in het centrum van Utrecht. Met ’s ochtends een fietsdemonstratie en ’s middags activiteiten in het Milieucentrum, De Kargadoor & BAK.

Vóór duurzame mobiliteit en een bereikbare stad

Onder leiding van debatdame Elisabeth van den Hoogen vond een discussie plaats tussen mobiliteitsexpert Arie Bleijenberg, Groen Links Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, CDA-raadslid Sander van Waveren, campagneleider Anne Knol van Milieudefensie en mensen uit de zaal.

Uitspraak Europees Hof haalt Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 onderuit

Het Europees Hof in Luxemburg heeft zich uitgesproken over de Nederlandse stikstofwetgeving, de Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’). De uitspraak is helder. Het Hof stelt strenge eisen aan de inhoud van de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan.

80 km op de Ring Utrecht en opschorting van het Tracébesluit A27/A12

Publieksbijeenkomsten Kerngroep Ring Utrecht in Voordorp, Rijnsweerd & Oost en Lunetten

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Kom in actie

sluit je aan
en doe mee!

Lees meer...

2 x 6 is dik voldoende voor onze heilige koe

2 x 6 en 80 km is dik voldoende voor onze heilige koe Veronique Huijbregts interviewt verkeersdeskundige...

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht? File top 50 De Ring Utrecht staat in de file top 50, maar het...

Wil je je actief inzetten in de strijd tegen de verbreding?