Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

 

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten.
Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor de Tweede Kamer berekend dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het CPB adviseerde de verbreding uit te stellen en te kijken naar andere oplossingen. Met andere oplossingen redden we Amelisweerd en kiezen wij voor een gezonde toekomst voor de Utrechtse regio.

Investeer de 1.200 miljoen in duurzame oplossingen voor de toekomst
Zowel in de stad als in de regio Utrecht is het hard nodig verder te gaan met het verbeteren en versterken van fiets- en openbaar vervoergebruik. Nieuwe tramlijnen, een beter netwerk met meer capaciteit voor het openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en meer fietsenstallingen: een beter en prettiger alternatief voor autogebruik. Meer veiligheid, minder ruimtegebruik, minder lawaai en minder luchtvervuiling. De afname van autoverkeer maakt de verbreding overbodig.

Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

 

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Campagne om bomen in Amelisweerd te beschermen

Achter elke boom minstens tien Utrechters.

Campagne ‘Bescherm het bos, adopteer een boom’ succesvol van start

Na de lancering van de campagne ‘bescherm het bos, adopteer een boom’ adopteerden al ruim 80 mensen een boom.

Natuurcompensatie: eeuwenoude bomen inruilen voor grasland?

Drie stukken grond zijn aangewezen om het verlies aan natuur door verbreding van de Ring Utrecht te...

DUIC verkiezingen: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Op 21 maart gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Speelt het behoud van het...

Rijkswaterstaat kapt bomen

Rijkswaterstaat verzuimt melding te maken bij de gemeente Utrecht van bomenkap in het kader van onderhoudswerkzaamheden. Staat ons dit ook te wachten in Amelisweerd?

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Kom in actie

sluit je aan
en doe mee!

Lees meer...

Stad én regio Utrecht: ontwikkel een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid

Oplossingen voor duurzame mobiliteit Stad én regio Utrecht: ontwikkel een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid.

Ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

De vijf meest effectieve alternatieve oplossingen om € 1,2 miljard euro beter te besteden.

Wil je je actief inzetten in de strijd tegen de verbreding?