Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

 

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files. Dit past niet bij de ambitie van het regeerakkoord om 49 % CO2 reductie te halen in 2030.
Verbreding van de Ring lost niets op. Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan dat minstens 1.200.000.000 euro gaat kosten.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor de Tweede Kamer berekend dat de kosten hoger zijn dan de baten. Het CPB adviseerde de verbreding uit te stellen en te kijken naar andere oplossingen. Met andere oplossingen sparen we Amelisweerd en kiezen wij voor een gezonde toekomst voor de Utrechtse regio.

Investeer de 1.200 miljoen in oplossingen voor de toekomst
Zowel in de stad als in de regio Utrecht is het hard nodig verder te gaan met het verbeteren en versterken van fiets- en openbaar vervoergebruik. Nieuwe tramlijnen, een beter netwerk met meer capaciteit voor het openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en meer fietsenstallingen: een beter en prettiger alternatief voor autogebruik. Meer veiligheid, minder ruimtegebruik, minder lawaai en minder luchtvervuiling. De afname van autoverkeer maakt de verbreding overbodig.

Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Waar staan we nu?

actuele berichten
over de stand van zaken

Lees meer...

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Kom in actie

sluit je aan
en doe mee!

Lees meer...

Meer snelwegasfalt werkt niet

Slecht weer en ongelukken op de weg veroorzaken meer files op de snelweg. Je kunt er vergif op innemen....