Waar staan we nu?

Actuele berichten over de stand van zaken
Tijdsbalk

Uitstel aanleg
In december 2016 heeft de toenmalige minister Schulz (VVD) haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) dat moet leiden tot een verbreding van de Ring Utrecht tot 2x7 rijstroken. Begin maart 2017 is de Kerngroep Ring Utrecht hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De behandeling van dit beroep zou vorig jaar plaatsvinden, maar is toen uitgesteld. Het lijkt er nu op – september 2018 – dat de Raad van State pas begin 2019 het beroep gaat behandelen.

Meer stikstof door verbreding
Een van de bezwaren gaat namelijk over de overschrijding van stikstofnormen door de verbreding. Meer auto’s = meer uitstoot van stikstof = verslechtering luchtkwaliteit = aanslag op gezondheid. Naar aanleiding van verschillende procedures wil de Raad van State nu eerst van het Europees Hof horen of Nederland het op Europees niveau vastgestelde stikstofbeleid op een goede manier in haar wet- en regelgeving heeft omgezet. Het wachten is op een uitspraak van het Europees Hof over de manier waarop Nederlandse de stikstofwetgeving toepast.
Mocht de Raad van State onverhoopt toch akkoord gaan met het Tracébesluit, dan zal eerst de aanbesteding moeten plaatsvinden. Rijkswaterstaat communiceert dat de aanleg in 2020 kan starten.

Inmiddels is het Rijk er achter gekomen dat het nog veel meer bomen moet kappen, zo’n 28 hectare erbij langs de hele stadsrand. Van 3 september tot 15 oktober 2018 ligt daarom een nieuwe Tracébesluit ter visie. En mooi moment om het hele plan ten grave te dragen.

Actueel

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Jos Kloppenborg te gast bij UVandaag

Maandag 25 juni was Jos Kloppenborg te gast in het RTV Utrecht programma UVandaag om een reactie te geven op de op de aankondiging van Rijkswaterstaat dat er nog meer natuur opgeofferd gaat worden.
Lees meer...
Jos Kloppenborg RTV Utrecht 25 juni
Share This