Waar staan we nu?

Actuele berichten over de stand van zaken
Tijdsbalk

In december 2016 heeft de toenmalige minister Schulz (VVD) haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB). Begin maart 2017 is de Kerngroep Ring Utrecht hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De behandeling van dit beroep zou rond de zomer van 2017 plaatsvinden, maar is uitgesteld tot op zijn vroegst medio 2018.

Een van de bezwaren gaat over de overschrijding van stikstofnormen door de verbreding. Meer autoverkeer is het gevolg. Naar aanleiding van verschillende procedures wil de Raad van State nu eerst van het Europees Hof horen of Nederland het op Europees niveau vastgestelde stikstofbeleid op een goede manier in haar wet- en regelgeving heeft omgezet. Het wachten is dus eerst op een uitspraak van het Europees Hof over de manier waarop Nederlandse de stikstofwetgeving toepast.
Eventueel kan dat ook tot aanpassing van wet- en regelgeving leiden. Pas als dat geregeld is, kan de Raad van State ons beroep behandelen. Zoals gezegd op z’n vroegst halverwege 2018.

Mocht de Raad van State onverhoopt akkoord gaan met het Tracébesluit, dan zal eerst de aanbesteding plaatsvinden. Vanwege de complexiteit van het hele plan wordt daar vrij ruim de tijd voor genomen. De start van de verbreding van de Ring kan daarom niet eerder dan ergens in 2020 plaatsvinden.

Actueel

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Share This