Minister Schultz leest VVD-sprookje voor in het Provinciehuis
“Ik weet dat veel mensen de verbreding niet wensen, maar ik geloof er in”, zo begon minister Schultz woensdagmiddag 14 december haar toespraak in het Utrechtse provinciehuis waarin zij vertelde dat zij vorige week haar handtekening heeft gezet onder het definitieve ontwerp voor de verbreding van de A27 bij Utrecht. Eerder dan die vrijdag durfde zij het niet aan, omdat donderdag nog een motie tot uitstel werd behandeld. De uitkomst daarvan stond niet bij voorbaat vast omdat de druk enorm was opgevoerd om de PvdA zich aan hun verkiezingsbelofte te laten houden en tegen de verbreding te stemmen. Geloven doe je in een sprookje – en dat is wat zij haar kiezers al jaren voorhoudt.

Minister Schultz schetste namelijk wederom het beeld dat verbreding van de A27 bij Amelisweerd écht onontkoombaar is en dat het verzet gebroken is. Niets is minder waar. Sprookje nummer 1: haar handtekening maakt het plan niet beter of noodzakelijker. Het zegt ook niets over een daadwerkelijke uitvoering. Daarover gaat namelijk een nieuw kabinet, met een ander regeerakkoord. Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben wij het weer voor het zeggen. Alle reden om met extra stimulans door te gaan op de ingeslagen weg: geen verbreding van de A27 bij Amelisweerd, want het lost niets op en levert niets op.

Schultz meende dat haar juridische besluit een “een feestje, een kroon op het jarenlange werk” was. Dat het natuur kost ís gewoon zo in Nederland, bij alle wegprojecten, voegde zij eraan toe. Een betonnen dak over de weg, als “groene verbinding”, zou de 100 jaar oude eiken van Amelisweerd moeten vervangen.

Sprookje nummer 2: deze net-niet-tunnel zal slechts leiden tot extra luchtverontreiniging naast de sportvelden van Kampong en de atletiekverenigingen Hellas, U-track en Phoenix. Daar de bak slechts 249 meter lang wordt hoeft de minister geen luchtafzuiginstallatie te monteren. Dat hoeft pas vanaf 250 meter. Daarbij  wordt het dak zo slap dat er geen bomen op kunnen groeien. Omdat de weg toch al verdiept ligt neemt het dak ook geen verkeerslawaai weg. Wel zal het dak het voor brommers gemakkelijker maken om door Amelisweerd te gaan crossen.

Ook bracht Schultz 15 miljoen euro mee – dat is wel 1.3% van het op dit moment geschatte bedrag van 1.1 miljard euro! – voor extra reparaties om de geluidsoverlast van de weg te verzachten. Er worden aan het eind van de werkzaamheden dan meer geluidsschermen geplaatst dan wettelijk verplicht. Sprookje nummer 3: zij vertelt echter niet dat de huidige geluidsmaatregelen bij Lunetten en Hoograven al jaren niet voldoen aan de wet. Die hogere geluidsmuren hadden er lang moet staan. Nu duurt het nog eens tien jaar (2026) voordat die gehele verbetering uitgevoerd zou gaan worden.

Zonder die verbreding hadden we nu al een betere bescherming gehad. Volgens de gedeputeerde zijn die extra maatregelen trouwens wel nodig voor onze gezondheid. Met andere woorden sprookje nummer 4 ontkracht: kennelijk zijn de gebruikelijke maatregelen ondermaats en erkent ook het ministerie van I&M  dat de normen onze gezondheid niet afdoende beschermen. Weer een illusie minder.

Sprookje nummer 5 zal in werkelijkheid kunnen uitmonden in een duister verhaal zonder happy end: Minister Schultz liet niets los over een werkende, uitvoerbare techniek om het onder water lopen van de A27 tijdens de bouw tegen te gaan. Het folie – dat het grondwater 300 jaar kan tegenhouden indien je er niet aankomt – is een doodgezwegen onderwerp.

Bij elk fileprobleem dat ze denkt op te lossen, komen er vanzelf weer nieuwe bij. Dit is de uitleg van sprookje nummer 6:  met 10% meer strooklengte komt er 2% nieuw verkeer op het hoofdwegennet; ook 2% extra afkomstig van het onderliggend wegennet.
Het effect op de spits is echter veel groter: dat stijgt met 20%, omdat veel mensen die eerst buiten de spits reisden nu de spits kiezen.

De weg wordt in de spits opgevuld tot er weer files staan. Buiten de spits echter is er minder verkeer, op 14 banen… Dus sprookje nummer 7 is dat de minister écht werk heeft gemaakt van “Beter Benutten”. Dat wordt juist volledig tegengegaan.

Nog even en Nederland is een eindeloze file en staan we “economisch” stil.
Mevrouw Schultz, mogen we dan wel whatsappen achter het stuur? Of leest u ons dan een sprookje voor?

 

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!