Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties hebben besloten de krachten te bundelen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht. De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ook richten ze de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

De Vrienden van Amelisweerd, de Kracht van Utrecht, het Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken gaan hun bestaande intensieve samenwerking formaliseren in de nieuwe Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU). De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het MIlieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

“We hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (voorzitter KRU). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!”

De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing 8 jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!”

Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): “Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt.”

De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

De komende weken zullen de samenwerkende organisaties regelmatig van zich laten horen. Alle activiteiten zijn te vinden op www.snelwegen-utrecht.nl en www.facebook.com/snelwegen.utrecht/

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!