Bomenkap? Werk langs A27 niet vanwege Tracébesluit Ring Utrecht!

De KRU ontving verontrustende berichten dat er op twee plekken langs de A27 bomen gekapt zouden worden. We hebben direct contact opgenomen met Rijkswaterstaat en dit is de terugkoppeling:

Het kappen in de strook groen tussen het  fietspad ‘Tussen de rails’ en de snelweg A27:
Dit een afspraak met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap). RWS is verplicht om de watergang schoon te houden en de beheerstrook toegankelijk te houden. De bomen die gekapt worden liggen in de beheerstrook.

Tegenover de Zilvia’s Hoeve op de Fortweg in Houten (populierenkap)
Dit is de plek waar ook het te verdwijnen huis staat, heeft te maken met de hoogspanningskabels: takken en bomen moeten een bepaalde afstand houden tot de (in de zomer laaghangende) kabels.

Onze contactpersonen bij RWS hebben aangegeven extra kritisch te zullen zijn op alle activiteiten langs dit traject, om direct vragen te kunnen beantwoorden.

Minister Schultz heeft formeel het recht om te kappen, ondanks dat de beroepsprocedure bij de Raad van State niet formeel afgerond is.
Rijkswaterstaat benadrukt echter dat zij heeft aangegeven dat er gedurende de beroepsprocedure geen opdracht tot kappen gegeven zal worden.
Wanneer de fase van beroep is afgesloten en er geen belemmeringen zijn om het Tracébesluit uit te voeren, start de aanbestedingsprocedure. Aannemers krijgen dan de kans om uitvoerder te worden van (delen) van het project. Hiertoe behoort de bomenkap. De uitvoerder – niet RWS dus –  vraagt t.z.t. vergunningen aan. De verwachting is dat de aanbesteding in de 2018 start en dat in Q4 van 2018 bekend is wie uitvoerders zullen zijn. De eerste aanvragen van vergunningen is te verwachten in Q4 van 2018 of begin 2019.
Volgens Rijkswaterstaat en volgens de huidige planning worden er tot eind 2018 geen werkzaamheden uitgevoerd in relatie met de verbreding A27/Amelisweerd.

Dit is belangrijke informatie om te blijven volgen, indien het Tracébesluit ooit tot uitvoering gebracht zou worden. Jullie en wij weten echter dat de strijd niet gestreden is:
100% politieke en juridische vrijheid voor het nieuwe kabinet om het Tracébesluit terug te draaien.
Zolang er geen schop in de grond gaat, doen wij er alles aan om de verbreding tegen te gaan!

Kijk hier wat de huidige stand van zaken is: Na het TB.

Stem 15 maart tegen 14 banen
Nieuw kabinet, draai Tracébesluit terug!

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!