Geniet nog maar even van de broedvogels die leven in de groengebieden die grenzen aan de A27. Het gefluit en gekwinkeleer dat ons nu zo vertrouwd in de oren klinkt, dreigt uit onze geliefde Utrechtse parken, weilanden en landgoederen te verdwijnen…

Een gebied ter grootte van 96 voetbalvelden (!), dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, krijgt na de verbreding te maken met een geluidsbelasting van meer dan 42 dB, terwijl bekend is dat het aantal broedvogels sterk afneemt in gebieden met een geluidswaarde boven de 42 dB. Dag vogeltjes…

Geloof je nog steeds dat Rijkswaterstaat een geïntegreerd ontwerp gemaakt heeft dat ingepast is in de omgeving en rekening houdt met mens en milieu?

Kom zondag 5 juni naar de demonstratie en teken nu vast de petitie: https://www.snelwegen-utrecht.nl/petitie/

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!