De gevolgen

risico's, bouwoverlast, verkeersdruk, kaalslag groen, Amelisweerd, luchtkwaliteit, geluidsoverlast

De gevolgen

Het ontwerp zoals het nu voorligt heeft grote consequenties voor de leefbaarheid in de wijken die aan de snelwegen grenzen: Lunetten, Rijnsweerd, de Uithof, Veemarkt, Voordorp, Blauwkapel, Hoograven. En uiteindelijk voor de leefbaarheid in de gehele stad.

Ook heeft het grote invloed op de natuur. Of dat nu de bosranden, parken en het groen zijn dat overal de snelweg omzoomt, of grotere natuurgebieden zoals Amelisweerd/ Krommerijn, het natuurgebied achter de Botanische Tuinen en het weidegebied bij Fort Voordorp of Fort ‘t Hemeltje. Het gaat om effecten op korte en lange termijn die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 

Neem ook een kijkje op de website van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht, een van de deelnemende partijen van de Kerngroep Ring Utrecht, voor een indruk van de effecten van de verbreding op de omgeving: Verbreding van de ring: de gevolgen.

De vergelijking tussen de bestaande situatie en de ‘artists impressions’ van Rijkswaterstaat laat duidelijk zien dat behalve de kaalslag in Amelisweerd ook de met bomen begroeide groenstroken aan weerszijden van de weg opgeofferd worden aan de verbreding. Het groen, dat op veel plekken nu nog een buffer vormt tussen weg en leefomgeving en een luchtzuiverende en geluidsdempende werking heeft, komt in de plannen van Rijkswaterstaat na de verbreding niet in deze vorm terug.

Kaalslag bos en groen

De aanleg van de weg zal beginnen met het kappen van een groot aantal bomen. Ook zal een groot aantal groenstroken die nu gezichtsbepalend zijn voor het aanzicht van de aan de snelwegen grenzende wijken, deels of geheel worden verwijderd. Niet alleen omzoomt het groen de weg zodat veel van de stedelijke bebouwing uit het zicht blijft, maar omgekeerd zorgt al dit groen er ook voor dat de weg vanuit de aangrenzende bebouwing gezien niet zichtbaar is.

Lees meer over:
Kaalslag bos & groen
en Natuurcompensatie

Overlast bouwactiviteiten

De bouwactiviteiten die gepaard gaan met de verbreding van de snelwegen, zullen langdurig zijn. Gedurende de gehele bouwperiode van 6 tot 8 jaar en mogelijk langer, zullen omwonenden geplaagd worden door het geluid van zware bouwmachines en heiwerkzaamheden.

Lees meer over:
Overlast bouwactiviteiten

 

Risico's tijdens de verbouwing

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Onder de weg ligt waterkerend folie, dat niet mag worden beschadigd tijdens bouwwerkzaamheden. Het gebrek aan ervaring met de uitvoering van speciale bouwmethoden, in deze situatie, brengt grote risico’s met zich mee. De gevolgen van lekkage kunnen ernstig zijn.

Lees meer over:
Risico’s tijdens de verbouwing

 

Geluidsoverlast

Meer autoverkeer leidt tot meer verkeerslawaai. Daarom moeten er op veel plaatsen enorme geluidsmuren komen van 12 meter of meer. Bijv. in Lunetten, Hoograven, Rijnsweerd. Dan krijg je ook zware slagschaduwen naast de muur. In natuurgebieden zoals Amelisweerd wordt het lawaai veel erger.

Lees meer over: Geluidsoverlast

Luchtkwaliteit

Tijdens de bouwperiode zorgen zware dieselmachines voor extra roetuitstoot en stikstofverbindingen. De extra files door afgesloten weggedeelten zorgen eveneens voor extra luchtvervuiling. Door de verbreding zal de luchtverontreiniging toenemen. Dat is slecht nieuws voor de gezondheid van omwonenden. Het is al lang bekend dat de Europese normen voor luchtverontreiniging zwaar tekort schieten.

Lees meer over: Luchtverontreiniging

Verkeersdruk

Tijdens de bouw zal de verkeersdruk alleen maar toenemen en gedurende de bouwperiode tot meer problemen leiden. Zowel op de snelwegen als op de wegen die voor omleiding dienen, zoals waarschijnlijk de nu al drukke Waterlinieweg. Als de extra rijstroken er eenmaal liggen zal het fileprobleem in de spits snel weer erger zijn door toename van verkeer. Bovendien kunnen de op- en afritten en de wegen binnen de stad en De Uithof dat toenemende verkeer niet aan, omdat ze zelf niet kunnen worden verbreed. Meer files dus.

Lees meer over: Verkeersdruk

 

Share This