DUIC verkiezingen: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Standpunten van de politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Speelt het behoud van het bedreigde Amelisweerd een rol in de lokale politiek? DUIC.nl ging na wat het standpunt is van de politieke partijen is als het gaat om de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 en het behoud van Amelisweerd. De vraag is natuurlijk hoe de lokale standpunten zich vertalen naar de standpunten van de partijen in de landelijke politiek, vooral waar het de regeringspartijen betreft. Spoor de kandidaten aan het niet alleen bij woorden te laten! Contactgegevens van de kandidaten vind je hier: alle kandidaten. Lees het DUIC-artikel en trek je eigen conclusie: Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht. (Klik op de link en ga naar het artikel op DUIC of lees het artikel onder de foto.)  

Foto: DUIC.

Verkiezingen in Utrecht: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen.  Deze keer behandelen we het thema; groen in de stad.

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag; Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Al eerder gaven politieke partijen ook antwoord op:
Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich tot de economische ontwikkeling van Utrecht?
In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?
Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen? 

De komende weken behandelen we weer andere thema’s, het eerstvolgende thema is woningbouw.

Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

GroenLinks Nee, zeker niet voor de verbreding van de A27. Deze voor de stad belangrijke groene plek wil GroenLinks eerder versterken dan verminderen. Het verminderen van natuurgebied Amelisweerd staat haaks op waar de bewoners van Utrecht behoefte aan hebben. Elk weekend wordt er volop gewandeld, gepicknickt en gespeeld. Het heeft daarbij ook grote cultuurhistorische en ecologische waarde. De verbreding van de A27 bedreigt niet alleen het bos, maar geeft ook extra geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de woonwijken langs deze snelweg. GroenLinks is dus tegen de verbreding van de A27.

PvdA Amelisweerd is een uniek natuurgebied met niet alleen een ruime diversiteit aan flora en fauna, maar ook een rijke culturele geschiedenis. Als PvdA Utrecht zijn we daarom altijd tegen verbreding van de A27 geweest. Wij steunen daarom alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog te dwarsbomen.

ChristenUnie Nee, groen is voor de ChristenUnie van vitaal belang. Bovendien is de verbreding van de A27 onnodige geldverspilling, omdat de files ook op andere manier zijn op te lossen. Het Rijk wil 1,2 miljard euro uittrekken voor verbreding van de snelweg ter hoogte van Amelisweerd: naar tweemaal zeven rijstroken. De ChristenUnie heeft zich op elk niveau (Rijk, provincie en gemeente) ingezet voor twee keer zes rijstroken. Dat kost veel minder geld en spaart de natuur. Op dit moment zijn de keuzes voor Amelisweerd al door de Tweede Kamer vastgesteld. Vooralsnog lijkt deze politieke strijd daarom gespeeld, hoewel wij de reële momenten voor aanpassing met beide handen zullen aangrijpen.

Partij voor de Dieren Nee, de Partij voor de Dieren wil absoluut niet dat er natuurgebied verdwijnt uit Amelisweerd. Al helemaal niet voor de verbreding van de A27 die helemaal niet verbreed zou moeten worden. Dit voor dier en mens zo waardevolle natuurgebied is uniek in Utrecht. De al zo kostbare en bedreigde natuur in Utrecht mag niet opgeofferd worden aan asfalt. Verbreding gaat ten koste van de gezondheid van mensen, het dierenwelzijn en de luchtkwaliteit. Daarom blijft de PvdD zich ervoor inzetten dat ook de gemeente dit signaal aan de minister blijft afgeven, en deelnemen aan protesten om de verbreding tegen te gaan. Dat zullen we blijven doen, want het is nog niet te laat.

VVD Utrecht De verbreding van de A27 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Utrecht en de regio te garanderen. Dit zal deels ten koste gaan van de rand van natuurgebied Amelisweerd. Spijtig, maar door een goede inpassing van deze wegverbreding kan de aansluiting tussen de stad en de omgeving verbeteren. Net als bij de verbreding van de A2 zijn er kansen om aan de oostzijde de natuur meer te betrekken bij de stad. Doordat de A27 deels wordt overkapt, ontstaat een nieuw park dat tegen de stad aan ligt. De VVD wil dat de gemeente en het Rijk proberen om de bomen die langs de A27 moeten verdwijnen te verplaatsen naar andere wijken in de stad. We denken dan ook aan plaatsen waar de gemeente zieke bomen moet kappen.

Student & Starter Nee. Student & Starter vindt het zonde als de A27 verbreed wordt en dit ten koste gaat van de natuur in Amelisweerd. Wij zien meer heil in maatregelen die een deel van de huidige forenzende automobilisten verleiden om andere keuzes te maken. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld beter voor kiezen de (elektrische) fiets te pakken of het OV te nemen. Ook als je in de stad woont, vinden wij dat je de mogelijkheid moet hebben om te ontspannen in de natuur. Wij beschouwen Amelisweerd als een stukje natuurerfgoed dat rijk is aan flora en fauna waarvan het leefgebied beschermd moet worden.

Piratenpartij Nu niet en nooit niet! De Piratenpartij Utrecht vindt het onacceptabel dat er Utrechts groen wordt opgeofferd om landelijke verkeersproblemen op te lossen. Amelisweerd is een prachtig natuurgebied dat jaarlijks door vele Utrechters wordt bezocht. Vanuit onze inwoners komt een heel duidelijk geluid: Amelisweerd moet blijven. Raadsleden zijn er om de stem van de inwoners te laten horen in de raad, het wordt tijd dat ze dit nu ook echt gaan doen, met respect voor de inwoners en respect voor groen.

DENK Dit is wat ons betreft niet nodig. De snelweg kan verbreed worden ‘binnen de bak’ door meer maar smallere rijstroken te creëren, waar dan minder hard (80) gereden mag worden.

Seniorenpartij Wij vinden dat zoveel mogelijk natuurgebied behouden moet blijven. En liefst nog wat erbij. Dit met goede mogelijkheden om daar te komen en goed toegankelijk voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. En of er dan natuurgebied moet verdwijnen uit Amelisweerd is in onze ogen niet aan de orde. Wel zou het op wat slimmere manieren ingericht kunnen worden zodat je het natuurgebied kan behouden en tevens ruimte kan creëren  om de snelweg uit te breiden, zoals overkappingen boven de snelweg waar dan meer groen voor terug zou kunnen komen daar boven op 

CDA Natuurgebied Amelisweerd is ooit door de gemeente aangekocht als recreatiegebied voor de groter wordende stad. Veel bewoners genieten er ook van, het is dan ook niet primair een natuurgebied, maar een recreatiegebied. De natuurwaarde is wel een kwaliteit die het juist ook aantrekkelijk maakt. In een groeiende stad zijn natuur- en recreatieruimte hard nodig. Wij staan achter de huidige visie op de landgoederen die probeert de bestaande kwaliteit te behouden en te versterken.

D66 D66 Utrecht was en blijft tegen de verbreding van de A27 buiten de bestaande tunnelbak. De verbreding brengt onherstelbare schade toe aan het kwetsbare natuurgebied in Amelisweerd. Bovendien is de verbreding buiten de bak niet nodig vanuit het perspectief van bereikbaarheid, daarvoor kunnen we beter investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

SP Het verdwijnen van natuurgebied in Amelisweerd is volgens ons niet los te zien van de verbreding van de A27. Een bizar duur en onnodig kabinetsplan. Met verlaging van de maximumsnelheid biedt de huidige bak met 2 keer 6 rijstroken voldoende capaciteit. Een flink deel van het budget voor dit project kan beter ingezet worden om het openbaar-vervoerssysteem te verbeteren. Dus: nee, geen uitbreiding A27, geen verlies van natuurgebied in Amelisweerd.

(Alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd.)

Bron: DUIC

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!