Gevolgen en risico's

luchtvervuiling, geluidsoverlast, bouwoverlast, risico's, kaalslag groen, Amelisweerd

Gevolgen

De gevolgen van de wegverbreding laten zich raden: toename van het autoverkeer betekent een toename van de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast. En de verbreding gaat ten koste van de natuur die nu op veel plekken nog een buffer en filter vormt tussen de weg en de daaraan grenzende verblijfsgebieden: woonwijken, sportvelden, park & bos.

Lees meer over:
de gevolgen

Risico's

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Dit brengt een hoog risico met zich mee. O.a. omdat onder de weg waterkerend folie ligt, dat niet mag worden beschadigd tijdens de verbouwing. Als beschadiging en lekkage optreden, zou dat de bouw verlengen, de kosten verhogen, de weg buiten gebruik stellen. Ook zijn er dan nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving zoals verdroging.

Lees meer over:
de risico’s

 

Share This