Hoe de Tweede Kamer om te krijgen

Welke kansen zien we?

Leden van de Kerngroep Ring Utrecht woonden op 11 december 2017 de vergadering bij van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur& Waterstaat. Bestuurslid Jos Kloppenborg stak er zijn licht op over kansen in de strijd tegen verbreding van de Ring Utrecht.

Het ging op 11 december over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Inclusief het Tracébesluit over de verbreding van de A27. Vooraf hadden de commissieleden van de Kerngroep een brief gekregen met een pleidooi voor uitstel van het Tracébesluit. Daarin stonden ook grondig onderbouwde alternatieven voor dit onzalig plan. ‘We hebben een sterk verhaal,’ zegt Kloppenborg. ‘Onze boodschap is: zoek samen met de stad Utrecht en de regio naar andere oplossingen.’

Kansen
Verbreding van de A27 staat in het regeerakkoord. Het zal niet makkelijk zijn de regering en de Tweede Kamer ‘om’ te krijgen. Maar Kloppenborg ziet wel kansen. Zo gaan volgens plan in 2020 de werkzaamheden aan de Noordelijke Rondweg bij Overvecht van start. De Tweede Kamer steunt de plannen voor een verdiepte aanleg van deze weg, en wil dat dit snel gebeurt. Volgens het Meerjarenplan zou in datzelfde jaar ook de verbreding van de A27 moeten beginnen. ‘Je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om je de verkeerspuinhoop voor te stellen die ontstaat als deze werkzaamheden tegelijk plaatsvinden’, zegt Kloppenborg.

Wachten met verbreding
Daar komt bij dat het Centraal Planbureau (CPB) voorstander is van wachten met de verbreding van de A27. Volgens de analyse van dit bureau wegen de gigantische kosten van dit project, 1.200 miljoen euro, niet op tegen de verwachte baten. Zoek naar andere oplossingen, zegt het CPB. ‘Het blijft afwachten of de minister hiervoor openstaat,’ zegt Kloppenborg.

Afwegingskader
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D’66) van Infrastructuur en Waterstaat maakte tijdens de MIRT-vergadering bekend dat er een nieuw afwegingskader komt voor infrastructurele projecten. De klimaatdoelstellingen van de overheid zullen een belangrijke toetssteen zijn. ‘Plannen voor meer asfalt en nog meer autoverkeer passen daar niet bij’, zegt Jos Kloppenborg. ‘Dit kader gaat over  nieuwe projecten, dus niet over de verbreding van de A27/A12. Maar het zou wel heel vreemd zijn als het voortschrijdend inzicht over de gevolgen van de klimaatverandering niet zou gelden voor de plannen die nu nog op de plank liggen.’

  • Zoek samen met de stad Utrecht en de regio naar andere oplossingen.
 
  • Zoek naar andere oplossingen, zegt het CPB.
 
  • Plannen voor meer asfalt en nog meer autoverkeer passen niet bij de klimaatdoelstellingen van de overheid.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!