Hoezo compensatie?

Rijkswaterstaat haalt bestaand natuurherinrichtingsplan uit de motteballen

Hoezo compensatie?

Zowel Judith Scherrenberg als Wyke Tamminga, beiden actief in het Bestuur van het Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen, zijn hier duidelijk over. We hebben het over het natuur herinrichtingsproject bij het Bunkerpad in Bunnik. Dit ligt aan de zuidoostkant van Amelisweerd dicht tegen de provinciale weg naar Wijk bij Duurstede. Het Bunkerpad is een van de drie projecten die Rijkswaterstaat bestempeld heeft als natuurcompensatie voor het kappen van eeuwenoud bos in Amelisweerd.

Wyke: ‘compensàtie is voor mij dat wanneer je natuur vernietigt, je ergens anders natuur toevoegt. Tijdens de informatieavond echter kregen we informatie over de renovatie van het bestáánde Bunkerpad, het verder aanpassen van natuurlijke oevers van de Kromme Rijn en de herinrichting van de griend, die straks na het kappen tegen de A27 aan komt te liggen. Er komt gewoon niets bij’.
Noot hierbij: het Bunkerpad is een recreatievoorziening en heeft géén natuurbestemming, dus kan volgens Wyke niet opgevoerd worden als natuurcompensatie.

Omdat er geld is
Bestaande weidegrond verandert in glanshaverhooiland en een stukje moerasland, met een wandelpad langs de bunkers. Het gaat om een gebied waarvoor al een ‘natuur’-herinrichtingsplan bestond, waar dus de bestemming natuur al aan is gegeven. Dit lag in een la te wachten op uitvoering. Dit plan wordt nu met geld van Rijkswaterstaat eindelijk uitgevoerd. Judith is bij de informatieavond van een paar weken geleden geweest. Op papier ziet het er goed uit volgens haar.
‘Ik heb gevraagd aan de projectleider waar de compensatie dan in zit. Die gaf toe dat het geen compensatie was maar dat het plan in een verbeterde versie nu uitgevoerd wordt met Rijksgeld.’

Misleiding
Rijkswaterstaat heeft het in haar nieuwsbrieven en persberichten continu over ‘dat gaan we compenseren’ en over ‘natuurcompensatie’. Dit geldt zowel voor het kappen van duizenden bomen als over het vernietigen van  waardevolle natuurgebieden
Zowel Judith als Wyke laten zich niet misleiden: ‘Dit plan is geen compensatie. Waarom koopt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld niet het gebied van Bildt Auto Bunnik aan de Provinciale weg en zet dat om in natuur? Dan voeg je toe waar je elders weghaalt, dan compenseer je’.
Ook bestuurders en politici zeggen te gemakkelijk dat bomen en natuur wel gecompenseerd gaan worden, maar ze zouden eens moeten kijken hoe dat in de praktijk ingevuld wordt.

 

Bunkerperceel bij Engelse Werk dat voorzien gaat worden van ‘natuurlijke oevers’…
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!