Kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren

Kerngroep: Schort verbreding A27/A12 op
Persbericht 3 september 2018

Kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren

Vandaag, 3 september 2018, heeft het Rijk een aanvullend Tracébesluit gepubliceerd van de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht. De reden voor het nieuwe besluit is dat Rijkswaterstaat nog veel meer bomen (28 hectare oftewel meer dan 40 voetbalvelden) blijkt te moeten kappen voor de verbreding.

Nu blijkt dat deze nieuwe kaalslag niet meer is te compenseren. Het was de bedoeling dat nieuwe bomen na de verbreding binnen hetzelfde gebied zouden terugkomen. Dat blijkt niet mogelijk. Het Rijk stelt nu voor om 14 hectare in Haarzuilens bij te planten of anders maar bij IJsselstein. Van volwaardige compensatie kon je al moeilijk spreken: volwassen bomen en bosplantsoenen worden vervangen door wat jonge aanplant. Het wordt nu een schijnvertoning waar links en rechts wat vlakjes op de kaart worden ingevuld.

Dat blijkt ook uit de nieuwe beoordeling van de maatregel in het kader van de Milieu Effectrapportage (MER). Die verschuift van negatief (-) naar zeer negatief (–). Het is daarom onbegrijpelijk dat de minister deze kap van vele duizenden bomen een “wijziging van ondergeschikte aard” noemt en het daarom met een simpel wijzigingsbesluit denkt te kunnen afdoen.

Voorgestelde verbreding achterhaald en overbodig

De plannen voor de verbreding van de Ring dateren al van tien jaar geleden. Het Rijk blijft echter vasthouden aan een 1,2 miljard euro kostende verbreding van de A27 tot 2x7 rijstroken. Naast een toenemende verkeersoverlast voor de stad Utrecht en een aanslag op de gezondheid van bewoners door de slechte luchtkwaliteit betekent het opnieuw een aanslag op het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht, waarin Utrechtse bewoners-, natuur- en milieu-organisaties samenwerken, heeft tegen het in 2016 vastgestelde Tracébesluit beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling van het beroep is uitgesteld in afwachting van het oordeel van het Europees Hof over de Nederlandse stikstofwetgeving. Naar verwachting zal dit oordeel heel kritisch zijn.

Tijd voor andere keuzes

De Kerngroep vindt dat het hoog tijd wordt voor andere keuzes. Files bestrijdt je niet met meer asfalt, dan raken de afslagen naar de stad nog meer verstopt. Zowel de luchtkwaliteit als de doorstroming zijn daarnaast gebaat met een maximum snelheid van 80 km/uur op de Ring; dan is de verbreding van de bak in Amelisweerd ook niet nodig.

Gemeente en provincie slaan al een andere weg in en kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. Die omslag is ook heel nodig voor een effectieve klimaataanpak: in de provincie Utrecht vormen verkeer en vervoer de grootste bron van CO2 uitstoot. Wij roepen Rijk, provincie en de gemeente Utrecht op samen die omslag te realiseren.

Einde persbericht.

 

Groenstroken zoals deze zullen voor de verbreding van de A27 moeten wijken. De groenstroken vormen een buffer tussen de weg aan de ene en de woonwijken en sportvelden aan de andere kant. Nu zorgen deze groenstroken nog voor demping van de geluidsoverlast en het afvangen van fijnstof. Gedurende de bouw – minimaal 6 tot 8 jaar – tot een lange periode daarna zal er langs de snelweg sprake zijn van een enorme kaalslag en dus van een toename van de nadelige effecten op de leefomgeving in de aanpalende gebieden.

Foto: Google Maps

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!