Kerngroep in beroep bij Raad van State tegen nieuw Tracébesluit

Gevolgen niet in beeld gebracht, compensatie niet mogelijk

Kerngroep in beroep bij Raad van State tegen nieuw Tracébesluit

Deze week heeft de Kerngroep Ring Utrecht beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het gewijzigde Tracébesluit Ring Utrecht (A12/A27), dat het Rijk op 3 september heeft gepubliceerd. Het beroep is een aanvulling op het lopende Kroonberoep tegen het in december 2016 genomen Tracébesluit. Verwacht wordt dat de Raad van State beide beroepen halverwege 2019 samen zal behandelen.

Het afgelopen jaar kwam het Rijk tot de conclusie dat voor de verbreding van de Ring nog veel meer bomen zouden moeten worden gekapt, onder meer ook voor extra werkterreinen die nodig zouden zijn voor de verbreding. Er was al sprake van de kap van meer dan 30 hectare, waaronder 4,6 hectare in Amelisweerd. Daar komen nog eens 28,1 hectare bij, meer dan 40 voetbalvelden!

Gevolgen niet in beeld gebracht, compensatie niet mogelijk

De Kerngroep tekent in haar beroep aan, dat de gevolgen van deze verdere aanslag niet fatsoenlijk in beeld zijn gebracht, en dat gevolgen voor flora en fauna niet of nauwelijks zijn onderzocht. Daarnaast zijn de wijzigingen niet van ondergeschikte aard, wat al blijkt uit het feit dat de beoordeling van de milieueffecten is verschoven van  negatief (-) naar zeer negatief (–). Wettelijk dient het Rijk voor afdoende compensatie te zorgen. Deze kan niet worden gegarandeerd omdat er zoveel wordt gekapt dat de compensatie niet meer in de omgeving kan plaatsvinden. Rijkswaterstaat stelt voor om extra bos te planten bij Haarzuilens of IJsselstein.

Zo’n dertig mensen hebben zich persoonlijk aangesloten bij het beroep van de Kerngroep. Zij voelen zich direct in hun belangen geschaad door de extra bomenkap omdat zij uitkijken op het verloren groen, veelvuldig sporten in het gebied of er anderszins van gebruik maken.

Het aanvullende besluit laat opnieuw zien hoeveel schade de verbredingsplannen voor de Ring toebrengen aan Utrecht en haar bewoners. Hoog tijd om die 1,2 miljard anders te besteden!

Voordorp & Rijnsweerd
In rood de te kappen houtopstanden
Bron: RWS

Maarschalkerweerd & Amelisweerd
In rood de te kappen houtopstanden
Bron: RWS

Lunetten
In rood de te kappen houtopstanden

Bron: RWS

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!