Klimaataanpak & duurzame mobiliteit

Hoe maken we duurzame mobiliteit concreter?

Klimaataanpak & duurzame mobiliteit

Hoe maken we duurzame mobiliteit concreter?

Utrecht als voorbeeld regio Klimaatakkoord

Bijeenkomst 24 oktober 20.00 -22.00 uur
Locatie: The Green House, Croeselaan 16
Toegang: Gratis
Aanmelding: vooraf bij Jan Korff de Gidts, contactenkvu@gmail.com

Nog te weinig mensen zien welke relatie er bestaat tussen CO2-emissies en het autoverkeer.
De Kracht van Utrecht organiseert in de Duurzame Week 2018 een platform met mensen uit regio en stad: het Platform Klimaat, Ruimte en Duurzame Mobiliteit. Met dit platform werken we scenario’s uit voor de Utrechtse regio, als voorbeeldregio met eigen klimaatdoelstellingen. Om het (nog vage) Klimaatakkoord regionaal en concreter voor Duurzame Mobiliteit in te vullen. Om het beleid van de overheid (o.a. U10) op deze gebieden positief te prikkelen en te beïnvloeden. Omdat Utrecht bij uitstek een regio is, waar we kunnen versterken wat goed gaat. Om reizigers een stem te geven hoe ze de verandering ervaren en waar de kansen liggen.

Meer informatie over de Kracht van Utrecht op de website van de Kracht van Utrecht

Foto: Toerisme Utrecht

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!