Laatste nieuws

Actuele berichten over de stand van zaken

Nieuwsbrief februari 2017

In de nieuwsbrief van de KRU deze keer aandacht voor de aanbieding van de petitie op 28 november, de betekenis van het Tracé Besluit, het succes van de crowdfundingsactie 15 tegen 14 en de onderzoeksopdracht die inmiddels aan Decisio verstrekt is, de rol van de...

Share This