Laatste nieuws

Actuele berichten over de stand van zaken

Visualisatie effect bomenkap

Effecten verbreding A27 voor Amelisweerd in beeld vandaag Vanmiddag heeft de Kerngroep Ring Utrecht linten gespannen in het Markiezenbos, zodat iedereen kan zien hoe enorm de impact is van verbreding. De linten hangen op 25 meter aan beiden kanten van de A27. Minstens...

Twitteractie verlengd

Twitter onder je eigen account een of meer van de berichten uit de gelinkte pdf en help mee om Tweede Kamerleden te beïnvloeden Inmiddels is er beweging in Den Haag! De moties Van Tongeren en Smaling, die beide uitgaan van heroverweging nut, noodzaak en alternatieven...

Moties: steun onze actie via twitter!

Dinsdagmiddag 6 december stemt de 2e Kamer over twee belangrijke voorstellen. Steun onze actie via twitter! De Kamerleden van D66, Christen Unie, SP en Groen links hebben 2 moties ingediend. Ze vragen: 1) om een besluit over de verbreding van de Ring Utrecht uit te...

Op RTV Utrecht nieuws…

De Bilt wil herbezinning verbreding A27 De gemeente De Bilt dringt er bij de minister op aan om de plannen voor de verbreding te toetsen aan rapporten van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving....

In de Nieuwsbode Heuvelrug…

'Plannen Ring Utrecht duur en schadelijk' In de Nieuwsbode Heuvelrug een artikel over de nog steeds toenemende weerstand tegen de voorgestelde voor verbreding van de Ring Utrecht. http://nieuwsbode-heuvelrug.nl/nieuws/plannen-ring-utrecht-duur-en-schadelijk-1.6140630...

KRU dient zienswijze in

Kerngroep Ring Utrecht dient zienswijze in over Ontwerp Tracébesluit verbreding A12/A27 Mobilisation for the Environment heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12. De...

Demonstratie op YouTube

Op de demonstratie van anderhalve week geleden kwamen de belangrijkste argumenten tegen de verbreding van de Ring Utrecht voorbij. Nog even een reminder nodig terwijl je je zienswijze aan het schrijven bent, of nog een reden nodig om er aan te beginnen? Bekijk hier...

Share This