Meer asfalt = minder biodiversiteit

Straks woningnood bij eekhoorns en boommarters

Volgens de plannen van Rijkswaterstaat breidt de A27 aan weerszijden uit naar elk zeven rijstroken. Het leefgebied van eekhoorns, steen- en boommarters, dassen en vleermuizen in Amelisweerd maakt dan plaats voor asfalt. Groeiplaatsen van zeldzame planten komen in de knel. Net als de groene recreatieruimte, waar nu jaarlijks meer dan een miljoen mensen van genieten.

Tieneke de Groot neemt als lid van de Werkgroep A27 Voordorp deel aan de Kerngroep Ring Utrecht. Ze woont pal naast de A27. Een geluidswal en dubbel glas houden het autolawaai buiten haar woning. Maar ’s zomers op het balkon zitten is er niet bij.

Kraamkamer voor vleermuizen
De Groot kent de flora en fauna in de bedreigde gebieden goed. Amelisweerd springt eruit als een uniek en bekend natuur- en cultuurlandschap. Op een kaart wijst ze eeuwenoude eiken en essen op het landgoed aan. Zes soorten vleermuizen wonen in Amelisweerd, onder andere in holen in oude bomen, vertelt ze. Met de geplande kap raken die een deel van hun voedselgebied kwijt en wellicht hun zomerverblijfplaatsen in bomen. Ook voor de eekhoorns en de steen- en boommarters krimpt de leefruimte. En veel vogels hebben nu al hinder van het verkeerslawaai.

Landgoed Oostbroek
Dicht bij het geplande tracé is in Amelisweerd een dassenburcht gevonden. Die zal bij verbreding van de A27 het loodje leggen in het geweld van het bouwwerkverkeer. Hetzelfde lot zal de zwaar beschermde gestreepte waterroofkever treffen die onlangs is aangetroffen in een sloot dichtbij afslag De Bilt. Want door alle plannen staat ook in minder spraakmakende gebieden de natuur onder druk. Bijvoorbeeld in landgoed Oostbroek, woongebied van amfibieën en boommarters. Dit natuurgebied ligt weliswaar aan de A28, maar doet ook mee in de verbredingsplannen.

Grondiger onderzoek nodig
Rijkswaterstaat heeft de consequenties van de verbreding voor de flora en fauna onvolledig onderzocht, zegt De Groot. ‘We hopen dat RWS ondertussen meer en beter onderzoek laat uitvoeren, want het is belangrijk te weten waar precies welke soorten dieren grote last gaan ondervinden van de verbreding.

Vleermuizen raken hun verblijf en kraamkamer kwijt. En eekhoorn en boommarters zijn hun woning kwijt.

 

Er komt nog meer verkeerslawaai in het resterende bos.

Flora- en Faunawet of Wet Natuurbescherming?
De plannen voor de verbreding zijn gemaakt toen de Flora- en faunawet gold. Die biedt bedreigde soorten een betere bescherming dan de huidige Wet Natuurbescherming.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!