Waar staan we nu?

Planning voor 2017-2018, nieuw onderzoek

Waar staan we nu?

De minister heeft, eerder dan verwacht, in december 2016 al haar handtekening gezet onder het Tracé Besluit (TB). Wat zijn de gevolgen daarvan en wat gaat er nu gebeuren na het Tracé Besluit? Wat gebeurt er met de zienswijzen? Gebeurt er nog iets met de bezwaren die zijn ingediend? Wanneer valt er een definitief besluit? Hoe zit het met politiek, rechtszaak, controle-instanties? Nieuw onderzoek? Zie hieronder een overzicht van de planning voor 2017-2018. En ook wat er al gebeurd is.

Tijdsbalk

Resultaat onderzoek CF: uitstel verbreding Ring Utrecht best mogelijke optie

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio in toont aan dat uitstel van de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2×7 rijstroken.

Lees hier meer over:
Resultaat onderzoek crowdfunding

Onderzoeksopdracht Crowdfunding

Wat zijn feiten, wat zijn onzekerheden en wat zijn dus politieke keuzes?

Lees hier meer over:
Onderzoeksopdracht Crowdfunding

TB en reactie op zienswijzen OTB

Het tracébesluit, de nota van antwoord en het documentatieoverzicht van RWS.

Lees hier meer over:
TB en reactie op zienswijzen OTB

Archief

Archief OTB (Ontwerp Tracé Besluit)

Wat heeft er in 2016 in de aanloop naar het TB (Tracé Besluit) gespeeld?

Kijk hier onder Archief

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op drijfzand gebaseerd

Inmiddels heeft de KRU op 2 maart haar beroepschrift bij de Raad van State ingediend.
In het beroepsschrift wordt zowel het nutteloze als het schadelijke van de plannen juridisch toegelicht.
Bovendien heeft de KRU de cijfers van RWS geanalyseerd en komt tot nieuwe inzichten.

Lees hier meer over:
Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op drijfzand gebaseerd

Diverse onderzoeksgegevens

Diverse onderzoeksgegevens

Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan ivm mobiliteit. Bijv. van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving over Kansrijk Mobiliteitsbeleid. Een kiezersonderzoek van I&O research over asfalt en rekeningrijden. Enzovoort De onderzoeken zeggen o.a. dat snelwegverbredingen niet nodig zijn en dat het besluit beter kan worden uitgesteld.
Lees meer over: Diverse onderzoeksgegevens.

 

Share This