De verkiezingscampagnes zijn van start gegaan, de eerste debatten zijn gevoerd en de eerste ‘flirtages’ vinden plaats. Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Maar de kabinetsonderhandelingen zullen van cruciale invloed zijn op het al dan niet terugdraaien van het Tracébesluit.

Dat er juridisch en financieel nog vrijwel geen verplichtingen zijn aangegaan (de inkt van het tekenen is net droog) geeft alle partijen maximale vrijheid om een streep door het Tracébesluit te zetten.

Op 8 december stemden 7 partijen tegen de verbreding: GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SP, de PvdD, 50+ en Klein,  inclusief 2 leden van de PvdA. Wij zien in de meeste verkiezingsprogramma’s voldoende tegenstand tegen de verbreding terug. De PvdA heeft na 8 december alsnog opgenomen dat alle snelwegplannen opnieuw op nut en noodzaak onderzocht zullen worden, inclusief de verbreding van de A27.

Maar onder druk worden sommige voornemens vloeibaar
Zal de VVD bij winst het Tracébesluit wederom als ‘zwaar noodzakelijk prestigeproject’ opeisen – en gaan we wéér vier jaar een VVD- minister van I&M tegemoet?
Stel dat je als partij uitgenodigd wordt om met de VVD te komen praten. Wat zeg je dan, als de verbreding van de A27 ter sprake komt? Het lijkt ons voor D66 ingewikkeld: Alexander Pechtold geeft aan ‘met iedereen te kunnen samenwerken’, maar tegen welke prijs?

Wij zien het CDA en 50+ op dit moment als onzekere factoren. Roep hen op:  

  1. Vraag Martijn van Helvert (verkeerswoorvoerder van de CDA-fractie) en Sybrand van Haersma Buma: wat is jullie standpunt rondom de verbreding van de A27? In jullie Mobiliteitsplan, komt Utrecht nauwelijks voor en jullie signaleren veel knelpunten ‘buiten de Randstad’. Zijn jullie bekend met de mogelijkheid het Tracébesluit terug te draaien en de onderzoeken van RWS te gebruiken voor significant goedkopere alternatieven? Misschien kom je het CDA tegen op hun campagnemomenten, grijp je kans!
  2. Mail Henk Krol en herinner hem aan zijn stem van 8 december tégen de verbreding en de wens om veel te investeren in het OV. Ook 50+ voert campagne in het land.

V.l.n.r.: Martijn van Helvert, Sybrand van Haersma Buma,

Is je nog niet helemaal helder waar de verschillende wel of niet voor staan? De KRU heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen vergeleken. Zo kun je je eigen keuze maken en beslissen wat voor jou belangrijk is. Lees hier onze analyse: Verkiezingsprogramma’s.

Nog meer weten over de standpunten van de verschillende partijen als het gaat om thema’s zoals natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw/voedsel? Neem dan een kijkje bij het Groen Kieskompas.
Zo krijg je een idee waar jij zelf staat in het politieke landschap van 2017 en kun je kijken in hoeverre jouw standpunt over de verbreding van de A27 terug te vinden is in de standpunten van de verschillende partijen.

Stem 15 maart tegen 14 banen
Nieuw kabinet, draai Tracébesluit terug!

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!