Recent onderzoek dat in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie door CE Delft is uitgevoerd toont aan dat CO2 uitstoot veroorzaakt door transport en verkeer in Nederland alleen maar toeneemt. Terwijl in andere sectoren, zoals bij de opwekking van energie, een dalende trend is ingezet, neemt de uitstoot die het verkeer veroorzaakt alleen maar toe. Zonder aanvullende maatregelen, zoals het stoppen met het aanleggen van nog meer asfalt, raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik. Om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen heeft Nederland zich op de Klimaattop in Parijs gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Die doelstellingen worden zonder ingrijpende maatregelen niet gehaald. Lees hier meer over het onderzoek van Natuur & Milieu: mobiliteitsvisie.

De klimaatdoelstellingen waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd hebben bij het besluit tot verbreding van de A27 duidelijk geen rol gespeeld. Hoewel uit allerlei wereldwijde onderzoeken blijkt dat meer asfalt leidt tot meer autoverkeer en dus tot meer uitstoot, regeert de minister over haar figuurlijke graf heen en zadelt de generaties na haar op met de gevolgen van haar visieloze beleid.

Naast de CO2 uitstoot, die in hoge mate bijdraagt aan de opwarming van de aarde, is er daarnaast sprake van nog meer vormen van luchtverontreiniging. Rijkswaterstaat geeft zelf toe dat door de verbreding de luchtverontreiniging toe zal nemen. Lees onze informatie over luchtkwaliteit.

Je kunt bijna niet geloven dat ondanks alle aandacht voor de opwarming van de aarde en de nadelige gevolgen voor de gezondheid en leefklimaat een overheid desondanks besluit tot de aanleg van meer asfalt en geen visie ontwikkelt met betrekking tot een samenhangend mobiliteitsplan voor Nederland en alternatieven voor autoverkeer. Misschien niet zo raar met een VVD in de regering die in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk heeft gemaakt dat de afspraken die in Parijs gemaakt zijn voor die partij niet heilig zijn. Kortom, laat de generaties na je maar stikken. Letterlijk.

De enige manier om deze waanzin te stoppen is om op 15 maart de juiste keuze te maken.
Stemadvies nodig? Kijk bij onze objectieve analyse van de Verkiezingsprogramma’s.

Stem 15 maart tegen 14 banen

Nieuw kabinet, draai Tracébesluit terug!

 

 

 

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!