Rijkswaterstaat kapt bomen

Gemeente wist van niets
Update bomenkap langs A27 bij Amelisweerd

Rijkswaterstaat kapt bomen: Gemeente wist van niets

‘Periodieke onderhoudswerkzaamheden’ volgens Rijkswaterstaat, het heeft ‘geen relatie met het project A27/A12’. Er is geen vergunning aangevraagd, wel een melding gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een oplettende Utrechter heeft de afgelopen weken de kerngroep op de hoogte gebracht van deze ‘onderhoudswerkzaamheden’.

Vragen in de gemeenteraad
Donderdag 8 februari jl heeft Brechtje Paardekooper (GroenLinks) mede namens de fracties van Christenunie, PvdA en de Partij voor de Dieren mondelinge vragen. gesteld over het kappen van bomen langs de A27.  In de beantwoording door wethouder Geldof is duidelijk geworden dat de gemeente Utrecht niet was geïnformeerd en dat hiervoor geen vergunning is aangevraagd. Maar Rijkswaterstaat belooft dat zij voortaan dit soort werkzaamheden tijdig melden bij de gemeente en dat mogelijke compensatie van de gekapte bomen zal worden besproken met RVO en de gemeente Utrecht.

Eerdere belofte loze belofte?
Nou, dat weten we dan weer maar ondertussen zijn er toch behoorlijk wat bomen gekapt.
De Kerngroep Ring Utrecht is van mening dat het kapwerk verder gaat dan simpel achterstallig onderhoud. En wij zien dat dit ‘groot onderhoud kappen’ doorgaat, ook op andere plekken. Dat Rijkswaterstaat het over compensatie – ook van het huidige werk – heeft, geeft aan dat zij erkent dat dit verder gaat dan onderhoud en dat er volwassen bomen worden gekapt. Onduidelijk is hoe de gewone burger of betrokkene op de hoogte wordt gebracht van meldingen of vergunningaanvragen bij RVO. Stel dat straks onverhoeds het bos van Amelisweerd voor ‘achterstallig onderhoud’ aan de beurt mocht zijn.
Wat is de belofte van Rijkswaterstaat ‘geen onomkeerbare stappen te doen voordat er een uitspraak ligt van de Raad van State’ nog waard?

Wij vinden dat de gemeente vanaf nu een actievere rol moet nemen om voor de belangen van Utrechtse bewoners en Utrechtse natuur op te komen. Verder is het natuurlijk absurd dat aantasting van een onvervangbaar natuurgebied geregeld wordt via meldingen of vergunningaanvragen van de ene Rijksdienst aan de andere.

 

Een attente Utrechter stuurde ons onderstaande foto’s met de deze opmerking erbij:
‘Tientallen bomen op het hele traject zijn dikker zijn dan 15 centimeter (de tool op de foto is 20 cm)’.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!