Rijkswaterstaat: onderhoudswerkzaamheden

‘geen onomkeerbare schade’

Rijkswaterstaat: onderhoudswerkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft ons zeer stellig beloofd dat er geen onomkeerbare schade wordt aangericht vóór de Raad van State een definitief besluit heeft genomen. Zo heeft RWS beloofd geen bomen te kappen of woningen te slopen.
En toch zijn wij enkele maanden geleden opgeschrikt door vrij grootschalige kap van bomen westelijk van het tracé bij Lunetten en het afgesneden gedeelte bos van Amelisweerd. Rijkswaterstaat kon daar vreemd genoeg pas dagen later een verklaring voor geven: ‘Het was snoei- en onderhoudswerk’. Daarbij zijn echt forse bomen gekapt. De projectleider vertelde dat dit ‘niet was doorgegeven aan de projectorganisatie’. Een bijkomend probleem is dat Rijkswaterstaat voor alle kapwerkzaamheden binnen hun gebied geen kapvergunning hoeft aan te vragen, maar alleen een melding hoeft te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Waakzaam blijven en melden
Ook voor de komende tijd is snoeiwerk aangekondigd, waarbij RWS vertelt dat er beslist geen boom wordt gekapt. Zie bijgaande foto. Maar ook snoeiwerkzaamheden kunnen in strijd zijn met wetten en regels op het gebied van natuurbescherming. Gedurende het hele broedseizoen mogen vogels namelijk niet verstoord worden. Op vogelbescherming.nl/snoeien in het broedseizoen mag dat kun je precies zien wat wel en niet mag, en hoe de overheid hoort te handelen. Waarom Rijkswaterstaat juist nu onderhoud wil plegen is ons niet duidelijk.

Als u iets verdachts ziet, laat het ons weten: kru@snelwegen-utrecht.nl

Luchtfoto van het gebied ten noorden van de Kromme Rijn waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Bron: Rijkswaterstaat.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!