Rijkswaterstaat start aanbesteding vóór uitspraak Raad van State over Tracébesluit

Actiebereidheid bewoners en organisaties neemt toe
Persbericht 1 december 2018

Rijkswaterstaat start aanbesteding vóór uitspraak Raad van State over Tracébesluit

Rijkswaterstaat schendt beloften en afspraken over de aanbesteding van verbreding van de Ring Utrecht. Dit blijkt uit het Bestuursakkoord, die het Rijk met de gemeente en de provincie Utrecht heeft gesloten.

Tijdens diverse overleggen met de Kerngroep Ring Utrecht gedurende de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat telkens beloofd met de daadwerkelijke aanbesteding van de verbreding te starten als het besluit tot verbreding onherroepelijk is, dus na een definitief oordeel door de Raad van State. Tot dat moment zou het Rijk zich beperken tot voorbereidende werkzaamheden.

Nu staat er in de bij de Bestuursovereenkomst behorende brief aan de Utrechtse gemeenteraad dat het Rijk de aanbesteding van het zuidelijk deel wil starten in het voorjaar van 2019, terwijl in dezelfde brief valt te lezen dat de uitspraak van de Raad van State medio 2019 wordt verwacht. De aanbesteding van de verbreding van de bak in Amelisweerd en het risicovolle werk boven de folieconstructie tussen Amelisweerd en Lunetten hoort bij dit zuidelijk gedeelte. Tweede Kamerleden stelden afgelopen donderdag 30 november vragen over deze voorgenomen aanbesteding. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf geen eenduidig antwoord. Het ene moment zei ze dat ‘de aanbesteding al aan de gang is’ en het andere moment ‘dat er niets wordt aanbesteed voor er een onherroepelijk besluit ligt van de Raad van State’. Zie hiervoor ook: Verbreding Ring Utrecht in MIRT-overleg.

Minachting voor bewoners en haar organisaties
In haar beroepschrift pleit de Kerngroep voor een keuze van 2x6 rijstroken binnen de huidige bak van Amelisweerd. De start van de aanbesteding van een plan dat daarmee in strijd is, zet een zuivere belangenafweging en besluitvorming door de Raad van State onder druk. Het Rijk herhaalt daarmee de tactiek van voldongen feiten, die de acties tegen de aanleg van de A27 in de jaren ’70 en ’80 liet escaleren. Dat wij dit uit een brief aan de gemeenteraad van Utrecht moeten lezen, getuigt van minachting van het Rijk voor betrokken bewoners en haar organisaties.

De voorbereidingen door Rijkswaterstaat nemen steeds grotere vormen aan, waarbij het de vraag is of eerdere gedane toezeggingen hier niet mee teniet gedaan worden…

Rijkswaterstaat wil voorjaar 2019 toch starten met de aanbesteding, terwijl de Raad van State pas medio 2019 een uitspraak gaat doen over het beroep. De uitspraak van het Europese Hof over de toepassing van de PAS-wetgeving zet het huidige Tracébesluit op losse schroeven.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!