Stikstof uitstoot en schade voor het milieu

Besluit Europees Hof van invloed op beroep bij de Raad van State

Stikstof uitstoot en schade voor het milieu

De verbreding van de A27/A12 schaadt niet alleen Amelisweerd. Op beide snelwegen gaan meer auto’s rijden en komt er meer stikstofuitstoot, met alle schadelijke gevolgen voor natuur en milieu. Die zullen merkbaar zijn tot aan de Veluwe en de uiterwaarden van de Lek. Dit zijn Natura 2000-gebieden die vallen onder de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd of de Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) strookt met de Habitatrichtlijn. De PAS geldt ook voor het Tracébesluit Ring Utrecht.

Veel mensen denken dat het besluit over de verbreding van de A27/A12 een gelopen race is. Volgens Ewald Korevaar, juridisch adviseur van de Kerngroep Ring Utrecht, klopt dit niet. ‘Zowel juridisch als politiek werken we er hard aan de verbreding tegen te houden. De strijd speelt zich nu af bij het Europees Hof en de Nederlandse Raad van State.’

(On)aanvaardbaar
Het verhaal begint met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid. Deze PAS is bedoeld om milieubelastende projecten op het gebied van infrastructuur en intensieve veehouderij mogelijk te maken. Dus ook de verbreding van de A27/A12. De toename van de stikstofuitstoot door dit project is volgens de overheid ‘aanvaardbaar en in overeenstemming met het Europese recht en met de Europese Habitatrichtlijn’. Doel van deze EU- richtlijn is te bevorderen dat lidstaten kwetsbare natuurgebieden beschermen, onder meer door vermindering van stifstofuitstoot. De Nederlandse overheid gaat er bij de PAS vanuit dat de toename van stikstof bij de verbreding van A27/A12 in de toekomst door bepaalde nog te nemen maatregelen weer zal dalen tot niveaus die passen binnen de richtlijn.

In de wacht
Korevaar: ‘De Kerngroep Ring Utrecht stelt in haar beroep bij de Raad van State dat de PAS niet in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. Wij roepen dat niet als enigen, ook andere mensen in andere zaken zeggen dit, bijvoorbeeld in de Peel in Brabant. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van State het Europees Hof van Justitie gevraagd te beoordelen of de PAS in overeenstemming is met artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. Tot dat antwoord er is, houdt de Raad de besluitvorming over veel zaken waarbij de PAS wordt toegepast, zoals het Tracébesluit Ring Utrecht, aan.’

‘Aanmerkelijke twijfel’
Het Europees Hof vraagt eerst altijd advies aan een deskundige jurist. Dat advies weegt zwaar, benadrukt Korevaar. Het ligt er sinds 18 juli. De opsteller, de Duitse emeritus hoogleraar internationaal recht Juliane Kokott heeft ‘aanmerkelijke twijfel’ of de PAS in de huidige vorm in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. Bezwaarlijk vindt ze vooral dat er uitgegaan wordt van een toekomstige verwachte daling van de stikstofemissie, na de berekende toename. En dat in gebieden waar, zo staat in het advies, de stikstoflast nu al te hoog is.

Winst
Korevaar verwacht de uitspraak van het Europees Hof ieder moment. De Raad van State heeft twee mogelijkheden wanneer volgens deze uitspraak de PAS niet in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. Ze kan het Tracébesluit nietig verklaren of Rijkswaterstaat vragen de plannen aan te passen in overeenstemming met de Habitatrichtlijn. ‘Dus uitstel betekent het in ieder geval,’ zegt Korevaar. ‘Steeds meer mensen vragen zich af of we nog wel zo veel snelwegen nodig hebben in Nederland. We wachten de uitspraak van het Europees Hof in spanning af.’

‘Aanmerkelijke twijfel’ met betrekking tot toepassing PAS.
 
De stikstoflast is nu al te hoog.
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!