Informatie-avond Rijkswaterstaat: tijd
Rijkwaterstaat: Alle informatieavonden beginnen om 16.30 uur en duren tot 20.30 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen.
Dinsdag 17 mei: Aristo Accommodaties, Brennerbaan 150 in Utrecht.

Zienswijze indienen oftewel bezwaren uiten, dit is belangrijk, maar wacht er wel even mee
We herhalen het nog eens. Het is heel belangrijk om een zienswijze in te dienen en commentaar te geven op het ontwerp.
Maar: doe het nu nog niet. Zorg eerst dat je van verschillende kanten goed geïnformeerd wordt. Er is nog tijd tot 20 juni.
Op www.snelwegen-utrecht.nl vind je informatie over alle onderwerpen die met de snelweg te maken hebben. We gaan later nog adviezen geven voor de zienswijze en op 31 mei organiseren we een eigen informatie-avond. Zie ook Facebook snelwegen-utrecht.

Zet de volgende data maar vast in je agenda:
Zondag 5 juni: actiedag i.v.m. uitbreiding van de snelwegen.
Dinsdag 31 mei: informatieavond over uitbreiding van de snelwegen.
Beide worden georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht, het samenwerkingsverband van alle groepen die zich bezighouden met de verbreding. Laat Lunetten Niet Stikken is daar een van.

Geluidsmaatregelen, nuttig om te weten
Er komen sowieso geluidsmaatregelen in Hoograven en Lunetten, of de verbreding nu doorgaat of niet. Dat is wettelijk verplicht omdat de geluidsbescherming achterloopt. Tot nu toe probeert de overheid dat te combineren met de verbreding, maar ook zonder verbreding zijn maatregelen verplicht.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!