Tot het jaar 2030 zorgt het Tracébesluit Ring Utrecht voor een verslechtering van de bereikbaarheid van de regio. Dit volgt uit nieuwe inzichten van de hand van Rijkswaterstaat – in een bijlage van een bijlage van het Tracébesluit. En de kengetallen nà het jaar 2030 zijn zeer onwaarschijnlijk – maar zelfs als ze uitkomen blijkt het doel slechts een reistijdwinst van 29 seconden te zijn.

De KRU heeft in samenwerking met Geetacs een analyse gemaakt van alle cijfers, verkeersmodellen en prognoses die door de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat zijn opgeleverd als onderbouwing voor de keuze voor verbreding. In het rapport wordt aangetoond dat de beslissing voor de verbreding gebaseerd is op een verkeerde interpretatie van de cijfers.

‘De minister heeft op basis van de verouderde Nota Mobiliteit per spits gerekend en met een vrije reissnelheid van 100 km/u. De SVIR schrijft echter voor dat je moet rekenen met een gemiddelde over de spits (ochtend en avond) en met een gemiddelde snelheid buiten de spits. De overschrijding volgens de SVIR is daardoor beduidend kleiner dan volgens de Nota Mobiliteit: bij een juiste toepassing van de SVIR is de reistijd-overschrijding minder dan 29 seconden en wellicht is er zelfs helemaal geen overschrijding’

Het doel van het Tracébesluit was al twijfelachtig, maar nu is duidelijk dat de noodzaak ontbreekt en het alleen maar schade aan mens en omgeving oplevert.

Het budget: meer dan 1 miljard euro. De risico’s: onbekend. De politieke weerstand: groot.
Minimaal acht politieke partijen hebben zich al uitgesproken tegen de verbreding en willen geen asfalt meer als ideologie.
Lees voor de standpunten van de politieke partijen onze analyse verkiezingsprogramma’s.

Deze pagina opent in een nieuw venster als pdf.

Meer informatie

 

Onderstaande video is gemaakt op vrijdag 3 maart rond 13.15 uur, vanaf knooppunt Rijnsweerd richting knooppunt Lunetten. Met de doorstroming lijkt weinig mis.

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!