Verbreding Ring Utrecht A27/A12 aan de orde in MIRT-overleg

Opstelling minister t.a.v. PAS-uitspraak roept vragen op bij Tweede Kamer

Verbreding Ring Utrecht A27/A12 aan de orde in MIRT-overleg

Tweede Kamer-commissie bijeen over MIRT
Afgelopen donderdag 30 november vond in Den Haag het overleg plaats in de Tweede Kamer commissie Infrastructuur & Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daar kwam ook de aanbesteding van de Ring Utrecht aan de orde. Aan de tand gevoeld door de Kamerleden Lacin (SP) en Kröger (GroenLinks) zei minister van Nieuwenhuizen het ene moment dat de aanbesteding al aan de gang is’ en het andere moment ‘dat er niets wordt aanbesteed voor er een onherroepelijk besluit ligt van de Raad van State’.

Tweede Kamerleden vragen om een plan B
Ook sprak de Kamer over de recente uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). D66 Kamerlid Schonis vroeg of een ‘Plan B’ nodig is, nu het Hof Nederland heeft teruggefloten en projecten als de verbreding van de Ring niet tot méér aantasting van Natura2000 gebieden mag leiden. Minister van Nieuwenhuizen gaf aan de uitspraak van de Raad van State af te wachten en dan wel te zien. ‘Eventueel voldoen wij op een andere manier, bijvoorbeeld door snelheidsverlaging’.  Het idee om dan eerst voor 1,2 miljard de Ring te verbreden, het bos van Amelisweerd te kappen en vele duizenden bomen voor een snelheidsverlaging naar 80 km/uur is te bizar om over te praten.
Dit soort uitspraken en de brief onlangs van het Rijk om toch door te gaan met de PAS en maar te zien waar het schip strandt, toont aan dat het Rijk nog altijd in een ontkenningsfase zit. Terwijl een deel van de Kamer de klimaataanpak, de integratie van mobiliteit en de ruimtelijke opgave in de regio’s boven aan de agenda zet, houdt de minister vast aan een fossiel dossier.

Stemming over moties
Dinsdag 4 december is er gestemd over verschillende moties van  GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Een motie van deze partijen voor een ‘Plan B’ voor de A27 gezien alle risico’s vanwege de folieconstructie is gesteund door PvdA, Denk, 50+ en ook Forum voor Democratie. De SP diende met GroenLinks en Partij voor de Dieren een motie in om geen onomkeerbare stappen te maken tot de behandeling van ons beroep in de Raad van State. Naast deze partijen staken niet alleen Kamerleden van PvdA en Denk hun handen omhoog maar ook die van D66. D66 Kamerlid Verhoeven snelde daarna naar de microfoon om te zeggen dat dit niet de bedoeling was geweest! Ook een motie van PvdD en GroenLinks die vroeg om 500 miljoen, bestemd voor de verbreding van de Ring, te besteden aan openbaar vervoer- en fietsplannen voor de Utrechtse regio en de drie ondergrondse kruisingen voor de NRU (Noordelijke Rondweg Utrecht) haalde het niet (steun van PvdA en SP).

Wel was er brede steun voor een motie van ChristenUnie, D66 en CDA die vanwege ‘het belang van de reizigers, het  klimaatbeleid en een schone leefomgeving’ vraagt om regionale ‘proeftuinen voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen’ met een nadrukkelijke rol voor fiets en OV. Als er één regio waar dit van toepassing is het wel onze Utrechtse regio. Alleen VVD en FvD waren tegen deze motie.

Aanleg folieconstructie en bak in de vorige eeuw. Het verbreden van de folieconstructie in de bak brengt grote risico’s met zich mee die in de besluitvorming onvoldoende zijn meegewogen.

‘Eventueel voldoen wij op een andere manier, bijvoorbeeld door snelheidsverlaging’.

Snelheidsverlaging op de Ring Utrecht naar 80 km per uur maakt de verbreding overbodig: bij lagere snelheden is de capaciteit van de snelweg veel groter en kan dus een groter aantal auto’s verwerken. Lagere snelheid komt de doorstroom en verkeersveiligheid ten goede.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!