Verkeer & verkeersontwerp

Het ontwerp en waarom het niet werkt

OTB: wat is de inhoud van het verkeersontwerp?

Wat is de inhoud van het verkeersontwerp voor de verbreding en wat voor invloed heeft dat op de verschillende wijken en de omliggende natuur? En op de stad als geheel? Op deze website leggen we dat uit. Van 10 mei tot 20 juni 2016 lag het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ter inzage en kon je een “zienswijze” indienen. Met zo’n zienswijze kon iedereen bezwaren uiten en verbeteringen voorstellen. Ook was het je toegangskaart tot de juridische procedure. Deze website gaf hulp bij het opstellen van je zienswijze. Wij blijven in de loop van dit proces nog verdere handreikingen geven. Kijk ook onder Zienswijze.

Het verkeersontwerp

Wat houdt het Ontwerp Trace Besluit in? Lees hier meer over Het verkeersontwerp.

Ontwerpsnelheid

De A27 wordt ontworpen op 100 km /u. Rijkswaterstaat zegt dat ze voor de verkeersveiligheid uitgaan van 120 km/u, maar dat er niet meer dan 100 km/u gereden zal worden. Lees hier meer over Ontwerpsnelheid.

Knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd wordt volledig verbouwd en gaat flink de hoogte in.
Lees hier mee over Knooppunt Rijnsweerd.

Ontwerp binnen bestaande bak?

Is een ontwerp binnen de bestaande bak een alternatief? Zodat je die bak niet hoeft te verbreden? Dan hoef je Amelisweerd niet te kappen en is het uitvoeringsrisico kleiner. Lees hier meer over Ontwerp binnen bestaande bak?

Bouwperiode van 2018 tot 2024-26

Als het ontwerp doorgaat, komt er een lange bouwperiode, waarvan de hele stad last zal hebben vanwege omleidingen en files. Lees hier meer over Bouwperiode.

Waarom werkt het niet? Zijn er alternatieven?

Bredere snelwegen laten de stad volledig vastlopen, omdat ze nog meer auto’s de stad in brengen. Hoe zit dat precies in elkaar? En zijn er alternatieven? Lees hier meer over Waarom werkt het niet?

Big Data

Recent is er een aantal analyses losgelaten op big data die zijn verkregen uit Tom Tom, GSM, en dergelijke. Die analyses laten zien dat de belangrijkste reistijdverliezen met de auto optreden op het lokale wegennet: stadswegen of wegen in de provincie die geen snelweg zijn. Lees hier meer over Big Data.

Share This